Bình hoa cỏ lau khô mix BL02

200,000

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Bình hoa cỏ lau khô mix BL02
  • Màu sắc: Như ảnh
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)

Bình hoa cỏ lau khô mix BL02
Bình hoa cỏ lau khô mix BL02

200,000