Bình hoa khô mix L012

415,000

Thông tin sản phẩm

  • Mã sản phẩm: L3
  • Tên sản phẩm: Bình hoa khô mix L3
  • Màu sắc: như ảnh
  • Loại hoa: lau ngắn, lau xòe, đuôi thỏ khô, cúc nút áo
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)

Bình hoa khô mix L012

415,000