Bình hoa baby khô mix cúc cánh bướm để bàn

280,000

Thông tin sản phẩm

  • Mã sản phẩm: (như mã mình gửi)
  • Tên sản phẩm: 
  • Màu sắc: 
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)

Bình hoa baby khô mix cúc cánh bướm để bàn

280,000