Bình hoa khô mix L07

395,000

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Bình hoa cỏ lau để bàn
  • Màu sắc: như ảnh
  • Loại hoa: cỏ lau ngắn, lau xòe, đuôi thỏ khô, cúc bất tử khô
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)

Bình hoa khô mix L07

395,000