Bình cắm hoa gốm sứ dáng Chuông lùn mộc, vẽ tay

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bình cắm hoa gốm sứ dáng Chuông lùn mộc, vẽ tay
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 29cm
miệng bình: 8cm
Màu sắc: nâu