Bình hoa khô để bàn Hara L1

320,000

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Bình hoa khô để bàn Hara L1
  • Màu sắc: như ảnh
  • Loại hoa: Lau ngắn, hoa đuôi thỏ khô, cúc nút áo, lá khuynh diệp khô
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)

Bình hoa khô để bàn Hara L1

320,000