Bó hoa baby khô B13

Thông tin sản phẩm

  • Mã sản phẩm: (như mã mình gửi)
  • Tên sản phẩm: 
  • Màu sắc: 
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)