Cành quả bạch đàn khô

Cành bạch đàn khô cắm bình decor phong cách Cổ Điển Vintage mùi bạch đàn nhẹ dễ chịu

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Quả Bạch Đàn Khô, Quả Chuông Khô
  • Màu sắc:  như ảnh (có thể bị thay đổi do ánh sáng, màn hình khác nhau)
  • Chiều dài: < 60cm – 4 đến 5 hoa đơn
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm