Lá phú quý khô (Lá khô Ruscus Leaves)

43,000

Lá phú quý khô (Lá khô Ruscus Leaves), lá chanh ý trang trí

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Lá phú quý khô (Ruscus Leaves)
  • Màu: Trắng, trắng màu Creamy
  • Định lượng 1 phần: 1 cành (gồm nhiều nhánh)
  • Chiều dài cành: 45~48cm
  • Màu sắc:  như ảnh (có thể bị thay đổi do ánh sáng, màn hình khác nhau)
  • Chiều dài: < 60cm – 4 đến 5 hoa đơn
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)

Lá phú quý khô (Lá khô Ruscus Leaves)

43,000