Bình hoa khô mix B01

365,000

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Bình hoa khô mix B01
  • Màu sắc: như hình
  • Loại hoa: baby khô, cúc nhật, hoa hồng
  • Chất Liệu: Hoa thật ướp khô, màu sắc chuẩn ảnh
  • Thời gian sử dụng: Nếu bảo quản tốt có thể từ 1 lên đến vài năm

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)

Bình hoa khô mix B01

365,000