Bình hoa gốm sứ dáng Ly cao loe

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Bình hoa gốm sứ dáng Ly cao loe
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình:
miệng bình:
Màu sắc: nâu
* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)