Bộ 3 bình hoạ tiết vẽ tay gốm sứ cắm hoa, decor (k tách lẻ)

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bộ 3 bình hoạ tiết vẽ tay gốm sứ cắm hoa, decor (k tách lẻ)
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình:
miệng bình:
Màu sắc: trắng có hoạ tiết

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)