Bình hoa gốm sứ Ống mộc số 2

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bình hoa gốm sứ Ống mộc số 2
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 32cm
miệng bình: 7cm
Màu sắc: Nâu