Tổ chim decor treo cành mận, cành đào

139,000

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Tổ chim decor treo cành mận, cành đào

Chất liệu: cói đan

Phân loại: Cành đôi, cành đơn

Ứng dụng: decor cành mận, cành đào

*Màu sắc hình ảnh có thể đậm hoặc nhạt hơn màu thực tế do chế độ hiển thị trên mỗi thiết bị khác nhau, độ lệch khoảng 5%

Tổ chim decor treo cành mận, cành đào

139,000