Bình hoa gốm sứ Ly cao gầy

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Bình hoa gốm sứ Ly cao gầy
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 34cm
miệng bình: 13cm
Màu sắc: nâu
* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)