Bình hoa gốm sứ dáng ly rượu

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bình hoa gốm sứ dáng ly rượu
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 28cm
miệng bình: 10cm
Màu sắc: xanh ngọc

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)