Bình chuông bé men nâu mộc gốm sứ

Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Bình chuông bé men nâu mộc gốm sứ
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 20cm
miệng bình: 6cm
Màu sắc: Xanh, trắng, nâu, xám

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)