Bình hoa gốm sứ dáng đầm cao các màu

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Bình hoa gốm sứ dáng Đầm cao các màu
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 31cm
miệng bình: 11cm
Màu sắc: Lam, lục bảo, nâu, trắng
* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)