Bình cắm hoa gốm sứ dáng đu đủ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bình cắm hoa gốm sứ dáng đu đủ
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 27cm
miệng bình: 7cm
Màu sắc: nâu

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)