Bình hoa gốm sứ dáng chuông mini vẽ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bình hoa gốm sứ dáng chuông mini vẽ
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 14cm
miệng bình: 4cm
Màu sắc: Lam, lục bảo, nâu

* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)