Bình hoa gốm sứ Ống loe chân, nâu mộc

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Bình hoa gốm sứ Ống loe chân, nâu mộc
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 35cm
miệng bình: 11cm
Màu sắc:  nâu