Bình hoa gốm sứ dáng ống men xanh lục bảo

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bình hoa gốm sứ dáng ống men xanh lục bảo
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 30cm
miệng bình: 7cm
Màu sắc: Xanh lục bảo