Lọ hoa gốm sứ họa tiết Bó mạ vẽ

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Lọ hoa gốm sứ họa tiết Bó mạ vẽ
Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng
Chất lượng: Loại 1
Kích thước bình: Cao 27cm
miệng bình: 6cm
Màu sắc: trắng
* Sản phẩm thực nhận có thể khác với hình đại diện trên website (đặc điểm thủ công và tính chất tự nhiên của hàng nông nghiệp)